Bởi {0}
logo
Guangzhou Sheng Zhu Daily Pigments Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Sắc tố Tắc Kè Hoa, sắc tố ngọc trai, sắc tố ba chiều, bột gương Chrome, sắc tố Aurora kẹo
Thứ tự xếp hạng2 phổ biến nhất trong Sắc tốODM services availableMulti-Language capability: Global export expertiseSample-based customization